Trò chơi slot phổ biến

Mua trực tuyến chiến thắng giải thưởng làm thế nào để nhận được, mua trực tuyến chiến thắng giải thưởng như thế nào để nhận được?

mua trực tuyến chiến thắng giải thưởng như thế nào để nhận được?

tìm hiểu các kênh trao đổi giải thưởng

Các kênh trao đổi các nền tảng khác nhau của xổ số có thể khác nhau.

Điểm xổ số: đi đến các trạm cá cược chính thức được chỉ định hoặc các điểm xổ số để trao đổi các giải.

Chuyển khoản ngân hàng: một số nền tảng xổ số xổ số cung cấp dịch vụ chuyển khoản ngân hàng, tiền thưởng có thể được chuyển trực tiếp vào tài khoản chỉ định.

Trao đổi bằng bưu điện: gửi các chiến thắng xổ số và thông tin liên quan đến nền tảng xổ số, trao đổi bằng bưu điện.

chuẩn bị vật liệu trao giải

Các tài liệu sau đây cần phải được chuẩn bị khi trao giải:

Xổ số trúng số ban đầu (không thể gấp hoặc bị hỏng)

Bản gốc hoặc bản SAO của id

Thẻ ngân hàng hoặc sổ tiết kiệm (để trao đổi tiền)

Việc trao đổi thư đòi hỏi phải chuẩn bị phong bì

Quá trình trao giải cụ thểhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/39b71a602ed51c10?.png”/>

Giải xổ số điểm

Mang những vật liệu và xổ số đến các điểm xổ số.

Nhân viên kiểm tra thông tin xổ số và xác nhận số tiền thắng cuộc.

Ký hợp đồng nhận giải và nhận tiền thưởng.

Tiền trao đổi ngân hàng

Liên hệ với dịch vụ khách hàng xổ số nền tảng cung cấp thông tin như số thẻ ngân hàng.

Chờ cho nền tảng xổ số chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định.

Sau khi nhận được chuyển giao, nhận được giải thưởng cho dịch vụ khách hàng của nền tảng.

Trao đổi thư

Bỏ xổ số và vật liệu vào phong bì.

Gửi đến một địa chỉ chỉ định của nền tảng xổ số.

Chờ đợi cho nền tảng xổ số để xử lý và trả lại giấy xác nhận nhận giải thưởng hoặc tiền thưởng.

lưu ý

Giải thưởng cần lưu ý những điều sau:

Giải thưởng kịp thời, thường là 60 đến 90 ngày.

Bảo vệ xổ số, không gập hoặc phá vỡ.

Chuẩn bị giấy tờ hợp lệ, như thẻ căn cước.

Theo quy trình trao đổi của nền tảng xổ số.

Tiền thưởng lớn có thể cần phải đến một địa điểm được chỉ định hoặc khai thuế.

Chức năng bình luận bị tắt ở Mua trực tuyến chiến thắng giải thưởng làm thế nào để nhận được, mua trực tuyến chiến thắng giải thưởng như thế nào để nhận được?